FADLAN NOO DULQAATA MUDO YAR INTAN KA HAGAAJINAYNO ARDAAGA